Pirkimo taisyklės

PIRKIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS
1. Pirkimo sutarties sudarymas
1.1. Pirkėjas norėdamas pirkti elektroninėje parduotuvėje www.supsup.lt (toliau – elektroninėje parduotuvėje) gali tai atlikti užsiregistravęs klientų sistemoje arba pirkti be registracijos. Pardavėjas garantuoja, kad užsiregistravus, Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi pagal visus Lietuvoje galiojančius teisės aktus.
1.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs norimą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“. Prekių užsakymas ir apmokėjimas patvirtinamas sąskaita faktūra, kuri siunčiama Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu arba kartu su prekės pristatymu.
1.3. Juridiškai privalomai prekių pirkimo sutarčiai sudaryti būtinas Pardavėjo pranešimas elektroniniu paštu apie tai, kad užsakymas priimtas.
1.4. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma mūsų elektroninės parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.
2. Šalių teisės
2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje pagal šias taisykles ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.
2.2. Pardavėjas be išankstinio perspėjimo gali sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3. Šalių įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti.
3.2. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
3.3. Jei Pirkėjas, užpildęs užsakymą, nusprendė jį anuliuoti, apie tai privalo informuoti Pardavėją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną telefonu +370 606 19799.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
3.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laiką.
3.6. Pardavėjas, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas.
4. Prekių kaina.
4.1.Galiojanti kaina yra ta, kuri nurodyta šalia prekės elektroninėje parduotuvėje, išskyrus elektroninės sistemos klaidų atvejus.
4.2. Į prekės kainą neįskaičiuotos prekės pristatymo išlaidos, kurios papildomai nurodomos pateikus užsakymą.
4.3. Pardavėjas turi teisę keisti prekių kainas, tačiau šie keitimai negali įtakoti tų prekių kainoms, kurioms užsakymas jau priimtas, išskyrus šių taisyklių 4.1 arba kituose punktuose nurodytus atvejus.
5.Prekių kokybė.
5.1. Pardavėjas garantuoja, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktų prekių aprašymai atitinka jų specifikacijas, išskyrus elektroninės sistemos klaidų atvejus.
5.2. Pirkėjas pretenzijas dėl prekių kokybės gali pateikti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka per 14 darbo dienų.
5.3. Pardavėjas neatsako už prekės pakitimus, atsiradusius dėl netinkamo prekės naudojimo ar natūralaus nusidėvėjimo.
9. Atsiskaitymas
9.1.Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti elektroninėje parduotuvėje nurodytais mokėjimo būdais.
10. Prekių grąžinimas
10.1. Prekės gali būti grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
10.2. Pirkėjas turi teisę prekes, įsigytas elektroninėje parduotuvėje, grąžinti per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape).
10.3. Apie ketinimą grąžinti prekę, Pirkėjas privalo pranešti el. paštu info@supsup.lt įvardindamas grąžinimo priežastį ir pridėti pirkimą patvirtinančius dokumentus.
10.4. Pirkėjas grąžindamas prekes privalo jas patikimai supakuoti į tinkamą pakuotę. Kol prekė pasieks Pardavėją ji yra Pirkėjo atsakomybė.
10.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali asmeniškai jas pristatyti Pardavėjo nurodytu adresu, siųsti registruotu paštu arba kurjerių pagalba prieš tai pristatymo arba siuntimo būdą suderinęs su Pardavėju.
10.6. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
10.7. Tais atvejais, kai prekė yra keičiama, nauja prekė išsiunčiama per 5 darbo dienas nuo to momento, kai grąžinamą prekę gauna Pardavėjas. Jei, dėl objektyvių priežasčių, Pardavėjas neturi galimybės užtikrinti šiame punkte nurodytų terminų laikymosi, jis nedelsdamas informuoja Pirkėją, ir savo pareigas įvykdo kiek įmanoma per trumpesnį laiką.
10.8. Grąžintas prekes Pardavėjas visuomet privalo atidžiai patikrinti ir įvertinti. Jeigu grąžinant prekes nebuvo laikomasi šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų už grąžintinas prekes arba prekių nekeisti į kitas.
10.9 Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
10.9.1. nebuvo naudojamos;
10.9.2. nebuvo sugadintos;
10.9.3. išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
10.9.4. neprarado prekinės išvaizdos;
10.9.5. kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;
10.9.6. nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.).
10.10. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje. Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti įsigijimo dokumentus.
11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikė tikslių duomenų užsakymo formoje, Pardavėjas neatsako už padarinius, atsiradusius dėl neteisingai pateiktų duomenų. Pirkėjas asmeniškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
11.2. Elektroninėje parduotuvėje pateikta vaizdinė medžiaga yra iliustracinio pobūdžio.
12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo momento ir galioja iki šalys įvykdys visus su jomis susijusius įsipareigojimus.
12.2. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.