Irklenčių nuomos sąlygos

  1. Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui visus išsinuomotus daiktus tokios būklės, kokios gavo – švarius ir nepažeistus. Nuomininkui nesilaikant šio reikalavimo bus taikomi papildomi mokesčiai: irklentę gražinus nešvarią įsipareigoja sumokėti vienkartinį 10 eur mokestį už valymą, kitais atvejais bus vertinama padaryta žala daiktams.
  2. Nuomininkas palieka užstatą Nuomotojui kuris yra lygus 150 Eur (galioja nuomojantis Vilniuje) arba 50 Eur (galioja nuomojantis Alytuje arba prie Dusios ežero) už irklentės komplektą ir yra gražinamas daiktų grąžinimo metu nenustačius nuomos laikotarpiu atsiradusių defektų, arba palieka besinuomojančio asmens kreditinės kortelės duomenis (galioja nuomojantis Vilniuje), kurie būtų kaip garantas, kad nuomininkas neužmirštų gražinti nuomojamą įrangą.
  3. Sutarties sudarymo metu Nuomotojas perduoda, o Nuomininkas priima nuomojamus daiktus. Visų perduodamų daiktų būklė patikrinama, ar jie yra be pažeidimų ir ar tinkami naudoti pagal jų tiesioginę paskirtį.
  4. Sutarties šalys pasirašydamos sutartį pareiškia, kad sutarties sudarymo metu „Nuomotojas“ išaiškino, o „Nuomininkas“ suprato išnuomojamų daiktų saugaus naudojimo sąlygas.
  5. Nuomotojas nėra atsakingas už Nuomininko veiksmus naudojantis daiktais, įskaitant, bet neapsiribojant tokį naudojimąsi, kuris kelia grėsmę Nuomininko ar kitų asmenų gyvybei ir/ar sveikatai. Šalys supranta, jog daiktų naudojimas pagal paskirtį ir saugaus naudojimo sąlygas bei taisykles išimtinai priklauso nuo Nuomininko valios, bet kokia žala, padaryta naudojantis daiktais, yra Nuomininko veiksmų rezultatas. Nuomininkas visiškai atsako už žalą, padarytą pačiam Nuomoninkui, kitiems asmenims ar jų turtui, jam naudojantis Daiktais, o Nuomotojas už tokią žalą neatsako. Nuomininkas taip pat pareiškia, jog supranta ir prisiima visą riziką, kuri yra būdinga naudojimuisi Daiktais pagal jų paskirtį.
  6. Nuomininkas įsipareigoja išsinuomotus daiktus naudoti tik pagal sutartį ir daiktų tiesioginę paskirtį (t.y. rekreacinei veiklai), pagal irklenčių saugumo ir eksploatavimo reikalavimus ir kitas nuomotojo pateiktas instrukcijas.
  7. Daiktų dingimo ir sugadinimo rizika tenka Nuomininkui. Praradus ar dėl kitų priežasčių negrąžinus išsinuomotų daiktų sutarties termino pabaigos, taip pat sugadinus kurį nors iš daiktų taip, jog jo daugiau neįmanoma naudoti pagal jo paskirtį arba jeigu jo taisymo išlaidos viršija užstato dydį, Nuomininkas įsipareigoja kompensuoti Nuomotojui nuomos sutartyje nurodytą daiktų kainą atėmus užstato vertę. Jei užstatas nepaliekamas, Nuomininkas sutinka, kad Nuomotojas nuskaičiuotu sugadinto ar pradingusio turto sutartyje nurodytą daiktų kainą nuo pateiktos kreditinės kortelės sąskaitos.
  8. Kompensacija pagal sutartį išmokama Nuomotojui ne vėliau kaip per dvi kalendorines dienas po sutartyje nurodyto nuomos termino pabaigos.
  9. Pasibaigus nuomos terminui, ir Nuomininkui gražinus daiktus švarius ir nepažeistus, sutartis sunaikinama, siekiant išsaugoti nuomotojo duomenų konfidencialumą.